Kursy i szkolenia z prowadzenia
Książki Obiektu Budowlanego

 

Samax - tel.: 736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego, właściwie użytkować obiekt oraz zarządzać kontrolami i przeglądami?


Szkolenie realizowane jest w formie online.


KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego? - to warsztaty podczas których wskażemy jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany, kto może dokonywać kontroli obiektów budowlanych, jakie kontrole obiektu właściciel lub zarządca powinien przeprowadzać oraz pomożemy rozwiązać problemy związane z prowadzeniem książki KOB, a także wskażemy potrzebę opracowania planów remontów.

Powiemy jakich błędów nie popełniać aby ustrzec się kar.

 

Zadaniem warsztatów jest dostarczenie wiedzy  "w pigułce"  jakie obowiązki ciążą na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego  oraz nabycie umiejętności dokonywania prawidłowych wpisów w Książce Obiektu Budowlanego. 

 

Warsztaty składają się z 2-ch części:

 

I części szkolenia – ma za zadanie zapoznać uczestników z dyrektywami unijnymi i  przepisami związanymi z  prawidłowym użytkowania obiektu budowlanego, terminami oraz zakresem kontroli. Podczas zajęć wskażemy także istotne zmiany w przepisach mające wpływ na  przebieg i zakres kontroli obiektu.

 

II część szkolenia – to część warsztatowa, w której przedstawimy sposób prawidłowego wypełniania poszczególnych Tablic książki obiektu budowlanego KOB z  wykorzystaniem  przykładowych protokołów kontroli. oraz propozycji uczestników szkolenia.

 

Szkolenie odbywa się w godzinach od 8:30 do 15:30


Program szkolenia


Część teoretyczna:

 1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego - Nowe obowiązki 2021 r.
 2. Podstawa prawna prowadzenia książki obiektu budowlanego – zakładanie książki obiektu budowlanego
 3. Obiekty budowlane dla których należy prowadzić KOB według ustawy Prawo Budowlane, a dla jakich obiektów nie prowadzimy książki obiektu budowlanego
 4. Zmiany zasad prowadzenia KOB  od 2021 r.
 5. Dokumentacja obiektu budowlanego oraz postępowanie zarządcy lub właściciela w  wyniku ich braku aby nie narażać się na wysokie kary
 6. Obowiązkowe kontrole obiektu budowlanego wynikające z ustawy Prawo Budowlane i innych aktów prawa
  • Terminy kontroli,
  • Osoby przeprowadzające kontrole – uprawnienia i kwalifikacje;
  • Zakres kontroli;
 7. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów – obligatoryjne czy fakultatywne?
 8. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
 9. Protokół kontroli - po zmianach ustawy Prawo budowlane
 10. Praktyczne porady dla Zarządcy lub Właściciela aby nie popełniać błędów podczas kontroli i  opracowania protokołów
 11. Po co opracowywać Plan remontów ? – obowiązek prawny czy systemowe planowanie i unikanie kar
 12. Kary  za niedopełnienie obowiązków przez właściciela lub zarządcę
 13. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów – obligatoryjne czy fakultatywne
 14. Kiedy opracowywać świadectwo charakterystyki energetycznej -  kto może opracowywać
 15. Audyt energetyczny – obowiązkowe terminy
 16. Nowe regulacje prawne i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników

 

Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego przykłady prawidłowego wypełniania książki obiektu budowlanego z uwzględnieniem kontrowersji, które powstają w praktyce :

 1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu w książce obiektu budowlanego
 2. Dane identyfikacyjne obiektu
 3. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu
 4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
 5. Plan sytuacyjny obiektu – błędy i niedopatrzenia
 6. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu
 7. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
 8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
 9. Dane dotyczące opracowania technicznego
 10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych
 11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej
 12. Protokołów awarii i katastrof obiektu
 13. Zmiana sposobu użytkowania obiektu

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas trwaniaCena brutto ZAPISY
16.09 2022 KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego? online 7 h 490 zł Zapisz się
24.10 2022 KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego? online 7 h 490 zł Zapisz się
16.11 2022 KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego? online 7 h 490 zł Zapisz się
09.12 2022 KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego? online 7 h 490 zł Zapisz się

Doświadczony ekspert


Elżbieta Ziaja – doświadczony praktyk, konsultant i doradca w zakresie zagadnień i problematyki procesu budowlanego i inwestycyjnego.

 

Nasz Wykładowca posiada wieloletnią praktykę  oraz znajomość przepisów w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu oraz prowadzenia książki obiektu budowlanego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu może skutecznie wspierać uczestników procesu budowlanego, właścicieli i  zarządców obiektów w ich zamierzeniach inwestycyjnych oraz codziennej pracy. Dostępność i chęć pomocy jest widoczna podczas prowadzonych szkoleń, przy udzielaniu porad, opinii, konsultacji i audytów.

 

Szkolenia prowadzone w różnych firmach i instytucjach, obejmują wszystkie branże, na zlecenie instytucji publicznych, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, firm handlowych z magazynami, obiektów przemysłowych, energetycznych oraz innych z tematyki budowlanej: prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych, planowania i przygotowania budżetu realizacji inwestycji, kosztorysowania, a także rozliczania robót budowlanych.

 

Od 2004 r. prowadzi szkolenia - Jak prowadzić Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowo utrzymania obiektu budowlanego.

 

Wykonuje obiektywne i doradcze Audyty prowadzenia KOB mające na celu ocenę dotychczasowych działań w zakresie zakładania i  prowadzenia  książki obiektu budowlanego, wskazując nieprawidłowości oraz rozwiązania usprawniające poprawne jej prowadzenie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR oraz Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE wielokrotny członek zespołu Inżyniera kontraktu dla realizacji umów według warunków FIDIC.

 

Wieloletni wykładowca (od 2005r. do teraz) na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Studiach Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z tematów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego?
wróć strzałka do góry