Kursy i szkolenia z prowadzenia
Książki Obiektu Budowlanego

 

Samax - tel.: 736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

Elektroniczna Książka Obiektu Budowlanego (C-KOB - wersja cyfrowa) szkolenie


Szkolenie realizowane jest w formie online.


KOB wersja papierowa i C-KOB wersja cyfrowa - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego? - to warsztaty podczas których wskażemy jak prawidłowo użytkować obiekt budowlany, kto może dokonywać kontroli obiektów budowlanych, jakie kontrole obiektu właściciel lub zarządca powinien przeprowadzać oraz pomożemy rozwiązać problemy związane z prowadzeniem książki KOB, a także wskażemy potrzebę opracowania planów remontów.

Powiemy jakich błędów nie popełniać aby ustrzec się kar.

 

Od 1 stycznia 2023 r. zaczęło obowiązywać ogłoszone dnia 27 grudnia 2022 r. pod Poz. 2778, NOWE rozporządzenie MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego oraz nowelizacja ustawy prawo budowlane wprowadzająca w życie możliwość prowadzenia elektronicznej książki obiektu budowlanego w cyfrowym systemie C-KOB.

 

Zadaniem warsztatów jest dostarczenie wiedzy  "w pigułce"  jakie obowiązki ciążą na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego  oraz nabycie umiejętności dokonywania prawidłowych wpisów w Książce Obiektu Budowlanego. 

 

Warsztaty składają się z 2-ch części:

 

I części szkolenia – ma za zadanie zapoznać uczestników z dyrektywami unijnymi i  przepisami związanymi z prawidłowym użytkowania obiektu budowlanego, terminami oraz zakresem kontroli. Podczas zajęć wskażemy także istotne zmiany w przepisach mające wpływ na  przebieg i zakres kontroli obiektu.

 

II część szkolenia – to część warsztatowa, w której przedstawimy sposób prawidłowego wypełniania poszczególnych Tablic książki obiektu budowlanego KOB z  wykorzystaniem  przykładowych protokołów kontroli. oraz propozycji uczestników szkolenia.

 

Szkolenie online na platformie MSTeams, w godzinach od 8:30 do 15:30


Program szkolenia


 1. Obowiązki właściciela lub zarządcy w zakresie prowadzenia KOB
 1. Przepisy Prawa budowlanego dot. Cyfrowej Książka Obiektu Budowlanego – C-KOB
  • Platforma cyfrowa KOB – wdrażanie systemu elektronicznego
  • C-KOB – zakres kontroli i nowe zapisy
  • Zakładanie, prowadzenia, wpisy i zamykanie  C-KOB - uprawnienia i odpowiedzialność
  • Obiekty oddawane do użytkowania - termin zakładania C-KOB
  • Terminy i zasady przechodzenia z wersji papierowej na wersję C-KOB
  • Terminy związane z prowadzeniem KOB – wersja papierowa i cyfrowa
 1. Kontrole stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego wynikające z Art. 62 ust. 1 Ustawy prawo budowlane
  • Wymagania podstawowe w zakresie utrzymywanie obiektu w należytym stanie technicznym
  • Terminy kontroli obiektów budowlanych
  • Zakres kontroli
  • Uprawnienia i kwalifikacje osób przeprowadzających kontrolę.
 1. Protokół kontroli – podstawowy dokument do dokonania wpisu do KOB
  • Elementy i treść protokołu
  • Obowiązkowe zapisy w protokołu
  • Błędy, braki w protokołach kontroli
    
 2. Zakres kontroli wynikający z Ustawy o charakterystyce energetycznej budynków
  • Kontrole systemu grzewczego i systemu chłodzenia
  • Kontrole systemu połączonego systemu ogrzewania i wentylacji
  • Ocena efektywności energetycznej
  • Zasady opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej
  • Protokoły kontroli - osoby przeprowadzające kontrolę systemu – wymagania
 1. Zakres przeglądów przeciwpożarowych
  • przeglądy techniczne, konserwacji oraz napraw urządzeń przeciwpożarowych
 1. Ćwiczenia - wpisy do Książki Obiektu Budowlanego - wersja papierowa
  • Omówienie wpisów z protokołów w Tablicach KOB
  • Zakres upoważnienia osoby dokonującej wpisów
  • Zalecenia wynikające do wykonania robót budowlanych
  • Roboty konserwatorskie – wpisywać czy nie wpisywać?
  • Postępowanie właściciela przy braku dokumentów obiektu
  • Wpisy dotyczące robót budowlanych na obiekcie budowlanym
  • Zamykanie książki oraz zakładanie kolejnego tomu

Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas trwaniaCena brutto ZAPISY
17.06 2024 Książka Obiektu Budowlanego i C-KOB Wersja Cyfrowa Kurs Samax online 7 h 650 zł Zapisz się

Doświadczony ekspert


Elżbieta Ziaja – doświadczony praktyk, konsultant i doradca w zakresie zagadnień i problematyki procesu budowlanego i inwestycyjnego.

 

Nasz Wykładowca posiada wieloletnią praktykę  oraz znajomość przepisów w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu oraz prowadzenia książki obiektu budowlanego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu może skutecznie wspierać uczestników procesu budowlanego, właścicieli i  zarządców obiektów w ich zamierzeniach inwestycyjnych oraz codziennej pracy. Dostępność i chęć pomocy jest widoczna podczas prowadzonych szkoleń, przy udzielaniu porad, opinii, konsultacji i audytów.

 

Szkolenia prowadzone w różnych firmach i instytucjach, obejmują wszystkie branże, na zlecenie instytucji publicznych, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, firm handlowych z magazynami, obiektów przemysłowych, energetycznych oraz innych z tematyki budowlanej: prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych, planowania i przygotowania budżetu realizacji inwestycji, kosztorysowania, a także rozliczania robót budowlanych.

 

Od 2004 r. prowadzi szkolenia - Jak prowadzić Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowo utrzymania obiektu budowlanego.

 

Wykonuje obiektywne i doradcze Audyty prowadzenia KOB mające na celu ocenę dotychczasowych działań w zakresie zakładania i  prowadzenia  książki obiektu budowlanego, wskazując nieprawidłowości oraz rozwiązania usprawniające poprawne jej prowadzenie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR oraz Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE wielokrotny członek zespołu Inżyniera kontraktu dla realizacji umów według warunków FIDIC.

 

Wieloletni wykładowca (od 2005r. do teraz) na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Studiach Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z tematów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Książka Obiektu Budowlanego - Prowadzenie | Szkolenie, Kurs | Samax
wróć strzałka do góry