Kursy i szkolenia z prowadzenia
Książki Obiektu Budowlanego

 

Samax - tel.:  736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

Place zabaw – bezpieczne utrzymanie


Terminy i miejsca


Termin Temat szkoleniaMiejsce Czas trwaniaCena brutto ZAPISY

Doświadczony ekspert


Elżbieta Ziaja – doświadczony praktyk, konsultant i doradca w zakresie zagadnień i problematyki procesu budowlanego i inwestycyjnego.

 

Nasz Wykładowca posiada wieloletnią praktykę  oraz znajomość przepisów w zakresie prawidłowego utrzymania i użytkowania obiektu oraz prowadzenia książki obiektu budowlanego. Dzięki zdobytemu doświadczeniu może skutecznie wspierać uczestników procesu budowlanego, właścicieli i  zarządców obiektów w ich zamierzeniach inwestycyjnych oraz codziennej pracy. Dostępność i chęć pomocy jest widoczna podczas prowadzonych szkoleń, przy udzielaniu porad, opinii, konsultacji i audytów.

 

Szkolenia prowadzone w różnych firmach i instytucjach, obejmują wszystkie branże, na zlecenie instytucji publicznych, szpitali, spółdzielni mieszkaniowych, zakładów produkcyjnych, firm handlowych z magazynami, obiektów przemysłowych, energetycznych oraz innych z tematyki budowlanej: prawa budowlanego, realizacji inwestycji budowlanych, planowania i przygotowania budżetu realizacji inwestycji, kosztorysowania, a także rozliczania robót budowlanych.

 

Od 2004 r. prowadzi szkolenia - Jak prowadzić Książki Obiektu Budowlanego i prawidłowo utrzymania obiektu budowlanego.

 

Wykonuje obiektywne i doradcze Audyty prowadzenia KOB mające na celu ocenę dotychczasowych działań w zakresie zakładania i  prowadzenia  książki obiektu budowlanego, wskazując nieprawidłowości oraz rozwiązania usprawniające poprawne jej prowadzenie zgodnie z  obowiązującymi przepisami prawnymi.

 

Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC/SIDIR oraz Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy UE wielokrotny członek zespołu Inżyniera kontraktu dla realizacji umów według warunków FIDIC.

 

Wieloletni wykładowca (od 2005r. do teraz) na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej dla słuchaczy studiów podyplomowych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki oraz na Studiach Podyplomowych na Politechnice Krakowskiej z tematów przygotowania i realizacji inwestycji budowlanych.

Place zabaw – bezpieczne utrzymanie
wróć strzałka do góry