Kursy i szkolenia z prowadzenia
Książki Obiektu Budowlanego

 

Samax - tel.:  736 255 352736 255 352

Formularz kontaktowy   Nasze konto na Facebooku

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z RODO

W związku z faktem, iż od 25 maja 2018 r. rozpoczynamy w Polsce stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane także RODO) chcemy przekazać Państwu wymagane prawem informacje w tym temacie.


1.  Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2015 roku, poz. 2135 ze zm.) oraz powyższej dyrektywy jest Biuro Zarządzania Projektami Inwestycyjnymi Samax z siedzibą ul. Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice;

2.  Typ gromadzonych oraz przetwarzanych przez nas danych to:
          a)  imię,
          b)  nazwisko,
          c)  i/lub nazwa firmy,
          d)  numer NIP,
          e)  adres korespondencyjny,
          f)   adres e-mail
          g)  numer telefonu.

Podanie przez Państwa w sposób świadomy i dobrowolny dane osobowe, zgromadzone zostały przez firmę BZPI SAMAX podczas wcześniejszych kontaktów osobistych, listownych, telefonicznych czy też e-mailowych, a także przekazane zostały nam poprzez użycie formularzy kontaktowych lub zgłoszeniowych, faks, itp..

3.   Cel przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  •  umożliwienia kontynuacji współpracy pomiędzyfirmą BZPI SAMAX a Państwem,
  •  świadczenia przez BZPI SAMAX  usług: sprzedaży szkoleń, oprogramowania, literatury oraz konsultingowych i szkoleniowych,
  •  przesyłania informacji handlowej w formie marketingu bezpośredniego realizowanego przez BZPI SAMAX
  •  odpowiedzi na pytania,
  •  w zakresie niezbędnym do wykonywania umów, zamówień i innych zobowiązań,
  • obsługi procesu reklamacji.

 
Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji wskazanych wyżej celów oraz odpowiadających tym celom prawnie uzasadnionych interesów administratora. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ze względu na charakter naszej współpracy, niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości wykonywania w/w czynności. 

4.   Podstawa prawna przetwarzania podanych przez Panią/Pana danych osobowych to:

  • art. 6 ust. 1 pkt.: a, b, c, f, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (Ue) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • oraz udzielona przez Państwa zgoda. 

5.    Okres przetwarzania danych osobowych:

Państwa dane przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, czyli w przypadku udzielenia zgody do momentu jej cofnięcia, ograniczenia lub innych działań z Państwa strony ograniczających tę  zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania i ewentualnie okres przedawnienia roszczeń (zwykle nie więcej niż 3 lata, a maksymalnie 10 lat), a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Państwa skutecznego sprzeciwu

6.   Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 
7.   Państwa uprawnienia:

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie danych mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie); Mają Państwo również prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8.   Przekazywanie danych: Administrator danych nie będzie przekazywał Państwa danych podmiotom trzecim.

Jeśli chcą Państwo zmienić zakres przetwarzanych przez nas danych, wnieść sprzeciw i/lub cofnąć swoją zgodę, prosimy o wysłanie wiadomości na adres e-mail: daneOsobowe@samax.eu

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

BZPI SAMAX
ul. Kościuszki 1c
44-100 Gliwice 
tel. +32 337 04 00 do 02
kom. 736 255 352
https://samax.eu
 
Sekretariat e-mail: info@samax.eu
Dział Handlowy e-mail: handlowy@samax.eu

Polityka prywatności - RODO
wróć strzałka do góry