Biuro: ul. Kościuszki 1c, pokój 205, 44-100 Gliwice, tel: (32) 337-04-00 do 02, info@samax.eu

KOB - warsztaty prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego - aktualny stan prawny; Właściwe użytkowanie obiektu oraz zarządzanie kontrolami i przeglądami?

Głównym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia KOB i dokonywania wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedz na często nurtujące pytania pojawiające się przy prowadzeniu KOB i użytkowaniu obiektów budowlanych.

Terminy szkoleń na: www.samax.eu

Warsztaty kierowane są do:

Prowadzenie KOB wynika z obowiązującej ustawy Prawo Budowlane Art. 64.1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Prowadzenia KOB dotyczy każdego budynku zarówno nowo wznoszonego jak również już istniejącego. Z przeprowadzonych kontroli przez Nadzór Budowlany wynika, że nie wszyscy właściciele zdają sobie sprawę z ciążącego na nich obowiązku oraz poprawnego dokonywania wpisu w KOB. Dla tego proponujemy Państwu jednodniowe warsztaty podczas których otrzymacie Państwo informacje o obowiązujących przepisach prawnych oraz informacje jak prawidłowo dokonywać wpisu i prowadzić KOB

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania, które często nurtują i na które oczekujecie Państwo odpowiedzi:

   • jakie są obowiązujące przepisy prawne,
   • jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB,
   • kto jest obowiązany prowadzić KOB,
   • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB,
   • jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB,
   • jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB,
   • jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB,
   • jakich błędów nie popełniać,
   • jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów,

oraz odpowiemy na wiele innych pytań, które z pewnością będą pomocne przy prowadzeniu KOB przez osoby do tego upoważnione.

W czasie warsztatów wykonywane będą ćwiczenia prowadzenia i dokonywania wpisów z przykładowych protokołów kontroli.

PROGRAM WARSZTATÓW

I. Część teoretyczna:
1. Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego
2. Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi
3. Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego
4. Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów
5. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
6. Protokół kontroli stanu technicznego obiektu
7. Podstawa prawna - prowadzenie książki obiektu budowlanego
8. Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
9. Nowe regulacje prawne i obowiązki przedsiębiorców i użytkowników od 1 października 2016r.

II. Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego:
1. Osoba upoważniona do dokonania wpisu
2. Dane identyfikacyjne obiektu
3. Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu
4. Dane techniczne charakteryzujące obiekt
5. Plan sytuacyjny obiektu
6. Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu
7. Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
8. Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
9. Dane dotyczące opracowania technicznego
10. Wykaz protokołów odbioru robót remontowych.
11. Dane dotyczące dokumentacji technicznej
12. Zmiana sposobu użytkowania obiektu

 

Cena Warsztatów - koszt: 460 zł/os netto (565,80 zł/os brutto) – Zapraszamy

 

Cena obejmuje: