KOB - Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego - aktualny stan prawny

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA I ZARZĄDCY PO ZMIANACH REGULACJI PRAWNYCH W 2015 -2016 r.

Jak prowadzić Książkę Obiektu Budowlanego

Głównym celem warsztatów jest przygotowanie uczestników do prowadzenia KOB i dokonywania wpisów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają odpowiedz na często nurtujące pytania pojawiające się przy prowadzeniu KOB i użytkowaniu obiektów budowlanych

Warsztaty kierowane są do:

 • właścicieli budynków, hal produkcyjnych, obiektów handlowych i użyteczności publicznej oraz właścicieli - wodociągów, gazowni, ciepłowni, elektrowni i innych...
 • zarządców nieruchomości,  
 • osób upoważnionych do prowadzenia Książki Obiektu Budowlanego.

Jednodniowe warsztaty odbywają się w godzinach
od 9:00 do 15:00

Prowadzenie KOB wynika z obowiązującej ustawy Prawo Budowlane Art. 64.1. Właściciel lub zarządca jest obowiązany prowadzić dla każdego budynku oraz obiektu budowlanego niebędącego budynkiem, którego projekt jest objęty obowiązkiem sprawdzenia, o którym mowa w art. 20 ust. 2, książkę obiektu budowlanego, stanowiącą dokument przeznaczony do zapisów dotyczących przeprowadzanych badań i kontroli stanu technicznego, remontów
i przebudowy, w okresie użytkowania obiektu budowlanego.

Prowadzenia KOB dotyczy każdego budynku zarówno nowo wznoszonego jak również już istniejącego. Z przeprowadzonych kontroli przez Nadzór Budowlany wynika, że nie wszyscy właściciele zdają sobie sprawę
z ciążącego na nich obowiązku oraz poprawnego dokonywania wpisu w KOB. Dla tego proponujemy Państwu jednodniowe warsztaty podczas których otrzymacie Państwo informacje o obowiązujących przepisach prawnych oraz informacje jak prawidłowo dokonywać wpisu i prowadzić KOB.

Podczas szkolenia odpowiemy na pytania, które często nurtują Państwa i na które oczekujecie Państwo odpowiedzi:

   • jakie są obowiązujące przepisy prawne,
   • jakie są wymagania w zakresie prowadzenia KOB,
   • kto jest obowiązany prowadzić KOB,
   • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie prowadzącej KOB,
   • jak i kiedy dokonywać wpisów do KOB,
   • jak dokumentować przeglądy oraz jakie informacje należy wpisywać do KOB,
   • jakie są sankcje karne z tytułu zaniedbań w uzupełnianiu KOB,
   • jakich błędów nie popełniać,
   • jak wykorzystać listę sprawdzającą poprawność dokonanych wpisów,

oraz odpowiemy na wiele innych pytań, które z pewnością będą pomocne przy prowadzeniu KOB przez osoby do tego upoważnione.

W czasie warsztatów wykonywane będą ćwiczenia prowadzenia i dokonywania wpisów z przykładowych protokołów kontroli.

I.Część teoretyczna:
1.Zadania i odpowiedzialność właściciela i zarządcy obiektu budowlanego
2.Istotne elementy zarządzania przeglądami technicznymi
3.Procedury postępowania związanych z przeprowadzaniem okresowych kontroli stanu technicznego budynku mieszkalnego
4.Dane wyjściowe do tworzenia planu remontów
5.Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego
6.Protokół kontroli stanu technicznego obiektu
7.Podstawa prawna - prowadzenie książki obiektu budowlanego
8.Przebieg kontroli stanu technicznego obiektu budowlanego

II.Część praktyczna - wypełnianie książki obiektu budowlanego:
1.Osoba upoważniona do dokonania wpisu
2.Dane identyfikacyjne obiektu
3.Spis dokumentacji dołączonej do książki obiektu
4.Dane techniczne charakteryzujące obiekt
5.Plan sytuacyjny obiektu
6.Wykaz protokołów kontroli okresowej stanu technicznej sprawności obiektu
7.Wykaz protokołów kontroli okresowych stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej całego obiektu
8.Wykaz opracowań technicznych dotyczących obiektu
9.Dane dotyczące opracowania technicznego
10.Wykaz protokołów odbioru robót remontowych.
11.Dane dotyczące dokumentacji technicznej
12.Zmiana sposobu użytkowania obiektu

- uzyskanie odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania z zakresu prowadzenia KOB i obowiązujących przepisów prawnych,
- poznanie aktualnie obowiązujących przepisów prawnych,
- poznanie zagadnień związanych z kontrolą stanu technicznego,
- nabycie praktycznej umiejętności prowadzenia książki obiektu budowlanego,
- praktyczne ćwiczenia prowadzenia i dokonywania wpisów z przykładowych protokołów kontroli.

Cena:

499,00 PLN netto + 23% VAT

492,00 PLN brutto

*400 PLN NETTO DLA INSTYTUCJI FINANSOWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA


Szkolenia dla instytucji publicznych finansowanych z budżetu Państwa są zwolnione ze stawki VAT. Warunkiem uzyskania zwolnienia jest wypełnienie i odesłanie na adres naszego biura stosownego oświadczenia, którego wzór można pobrać poniżej:


Cena obejmuje:

 • wykłady i prezentację multimedialną,
 • zajęcia w zakresie poznania zagadnień teoretycznych i praktycznych,
 • ćwiczenia z wykorzystaniem Książki Obiektu Budowlanego,
 • materiały szkoleniowe,
 • ciepły lunch oraz słodki poczęstunek w trakcie trwania kursu,
 • imienne zaświadczenie o udziale w szkoleniuDla dwóch i więcej osób z jednej firmy czy instytucji zgłoszonych na warsztaty - atrakcyjne zniżki!

Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w siedzibie zamawiającego.

25.11 Warszawa

05.12 Katowice

09.12 Poznań

mgr inż. Elżbieta Ziaja — Niezależny Inżynier Konsultant – posiada certyfikat Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców EFCA, jest członkiem Międzynarodowej Federacji Inżynierów Konsultantów FIDIC / SIDIR, Rzeczoznawcą Kosztorysowym Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych, współautorką dokumentacji przetargowych dla realizacji inwestycji finansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Posiada dyplom specjalisty ds. zarządzania produkcją i jakością, ukończyła Studia Podyplomowe na Politechnice Krakowskiej Wydział Inżynierii Lądowej kierunek Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego. Przez wiele lat była Członkiem Zarządu głównego Stowarzyszenia Kosztorysantów Budowlanych i wykładowcą na szkoleniach organizowanych przez stowarzyszenie.

Doświadczenie i praktykę zdobyła jako ekspert, członek zespołu Inżyniera kontraktu oraz Inżynier kosztów przy realizacji inwestycji finansowanych z Unii Europejskiej według warunków kontraktowych FIDIC.  Od 2005 r.  prowadzi zajęcia na Studiach Podyplomowych na Politechnice Śląskiej Wydział Ochrona Środowiska z przedmiotu „Przygotowania do realizacji projektu dla sektora wodno-kanalizacyjnego w ramach funduszy z UE. W latach 2009 do 2011 prowadziła zajęcia na Studiach Podyplomowych na kierunku Zarządzanie kosztami przedsięwzięcia budowlanego, na Politechnice Krakowskiej, na Wydziale Lądowym z zakresu kosztów inwestycji budowlanych.

Inne Szkolenia

 • Budżetowanie inwestycji budowlanej i WKI - zasady opracowania programu inwestycji oraz szacowania kosztów realizacji inwestycji finansowanych z budżetu…

 • Warunki FIDIC - przygotowanie Zamawiającego i Wykonawcy do kontraktu >> Więcej informacji <<

 • WARSZTATY KOSZTORYSOWE z programem ZUZIA i Norma PRO >> Więcej informacji <<

 • KURS KOSZTORYSOWANIA poziom podstawowy po nowelizacji przepisów w 2014 r. z nauką obsługi programu Zuzia i/lub Norma PRO…

 • Tworzenie harmonogramów dla robót budowlanych z zastosowaniem aplikacji Microsoft Project >> Więcej informacji <<

 • WARSZTATY MS EXCEL - poziom I i II - poziom podstawowy >> Więcej informacji <<